ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9: นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน: แนวทางและอนาคต.(The 9th National Conference on Algae and Plankton): Algae & Plankton Innovation: Future and Prospects.วันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)   ความรู้ทั่วไปของไรน้ำนางฟ้า   ไรแดงสยาม (M. siamensis)   เห็ดป่าเมืองไทย   ฐานข้อมูลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดในประเทศไทย   ประโยชน์ของไรน้ำนางฟ้าและไรแดงสยาม   โคพีพอดในถ้ำ   จดหมายข่าว

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ